(1)
I Ketut Suwartika. Nilai Pendidikan Yang Terkandung Dalam Geguritan Jayaprana. Widyalaya 2020, 1, 138-147.