Artiningsih, N. W. J., Darmawan, I. P. A., & Untara, I. M. G. S. (2021). Strategi Komunikasi Dalam Pengembangan Program Studi Filsafat Hindu STAH Negeri Mpu Kuturan Singaraja. Danapati: Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(2), 164-177. Retrieved from http://jurnal.ekadanta.org/index.php/danapati/article/view/138